ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» (Κωδικός ΟΠΣ 5075122)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «Υπερίων»  με αριθμ.: 72/26-01-2022 αποφασίζει την παράταση αποφασίζει την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων με αριθμ. 301/21-12-2021 πρόσκλησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5075122, και ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ άτομα με αναπηρία, εκ γενετής ή επίκτητη να υποβάλουν αίτηση για να συμμετέχουν ως ωφελούμενοι/ένοικοι στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Υπερίων (ΣΥΔ) – ΥΠΕΡΙΩΝ στο Ληξούρι Κεφαλονιάς.

Οι Αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή έως και την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου έως τις 14:00 μ.μ στην γραμματεία του Κ.Δ.Η.Φ., Περιοχή Λογγός Ληξουρίου, Κεφαλληνίας, ΤΚ 28200.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αναλυτική πρόσκληση (αρ. πρωτ.301/21-12-2021) στην ιστοσελίδα της Ένωσης «ΥΠΕΡΙΩΝ» (http://enosi-amea-yperion.gr/) ή στα γραφεία της Ένωσης.

Για την Ένωση Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σοφία Μαροπούλου-Ζαφειράτου