Η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία «Υπερίων» ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2013 στο Ληξούρι Κεφαλονιάς από γονείς και κηδεμόνες Α.μεΑ. και άτομα με αναπηρία προκειμένου να εργαστεί για τη διασφάλιση των ισότιμων δικαιωμάτων τους στη ζωή και παράλληλα να συνδράμει το οικογενειακό τους περιβάλλον στο δύσκολο έργο τους.

Η Ένωση Α.μεΑ. “ΥΠΕΡΙΩΝ” λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2017 το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) Ατόμων με Αναπηρία “ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΥΠΑ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 205 από 07-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

που αφορά την εύρεση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» Σε συνέχεια της από συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής έκτακτου προσωπικού του Υποέργου 1 της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας...

«Εκδρομή στα Λαγκαδάκια – Ευχαριστήρια επιστολή»

Ληξούρι, 19 Ιουλίου 2021 Αρ. πρωτ.: 214 ΠΡΟΣ Όλα τα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ΚΟΙΝ Παραδοσιακή ταβέρνα «Λαγκαδάκια» Οι ωφελούμενοι του Κ.Δ.Η.Φ «ΥΠΕΡΙΩΝ», το εκπαιδευτικό – υποστηρικτικό προσωπικό και μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ» πραγματοποίησαν εκδρομή την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 στα Λαγκαδάκια Ληξουρίου. Ήταν μια ημέρα απόλαυσης...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Α.μεΑ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΩΝ ΛΕΠΕΔΩΝ

Ληξούρι, 12 Ιουλίου 2021 Αριθμ. Πρωτ.:210 Ως Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «Υπερίων» βρισκόμαστε  στην δυσάρεστη θέση να διαμαρτυρηθούμε, καταγγέλλοντας δημόσια την απαράδεκτη συμπεριφορά συνανθρώπων μας, σχετικά με το θέμα στάθμευσης Α.μεΑ. στην παραλία των Λεπέδων στο Ληξούρι. Από τριετίας και μετά από μεγάλες προσπάθειες της...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ληξούρι, 09 Ιουλίου 2021 Αρ. πρωτ.: 209 ΠΡΟΣ Οικογένεια Χρυσούλας Σαβράμη ΚΟΙΝ Όλα τα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης Η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ» αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τα θερμά της συλλυπητήρια στα παιδιά  της πρόσφατα αποθανούσας Χρυσούλας Σαβράμη, μέλους της Ένωσής μας, έχουσα προβλήματα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002228 «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΕΡΙΩΝ»

ΛΗΞΟΥΡΙ,  07 Ιουλίου 2021 Α.Π.:  205 Έχοντας υπόψη: Τη με αριθμ. 2226/27.02.2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ»  (Κωδικός ΟΠΣ 5002228) στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Τη με αριθμ. 54/06.07.2021 απόφαση του Δ.Σ.  Ένωση Προστασίας της...

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων της Στέγης» της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων  Ατόμων με Αναπηρία «Υπερίων» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡIΤΗΡIΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψης προσφορά, βάσει τη  τιμής ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:   20/07/2021 Ημέρα: Τρίτη...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «Υπερίων» προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (αρθρ. 117 του Ν.4412/2016), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου με γραπτές σφραγισμένες προσφορές (αρθρ. 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση...