Category: Ανακοινώσεις

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων της Στέγης» της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων  Ατόμων με Αναπηρία «Υπερίων» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡIΤΗΡIΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψης προσφορά, βάσει τη  τιμής ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:   20/07/2021 Ημέρα: Τρίτη...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «Υπερίων» προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (αρθρ. 117 του Ν.4412/2016), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου με γραπτές σφραγισμένες προσφορές (αρθρ. 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση...

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 182 από 11-06-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

που αφορά την εύρεση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και μετά από την συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων, επιλέγονται αντιστοίχως για τις Θέσεις...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002228 «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ “ΥΠΕΡΙΩΝ”

Έχοντας υπόψη: Τη με αριθμ. 2226/27.02.2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ»  (ΚωΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002228 «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ “ΥΠΕΡΙΩΝ”δικός ΟΠΣ 5002228) στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» Τη...

Θέμα: Ένταξη της Πράξης «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΥΠΕΡΙΩΝ στο Ληξούρι Κεφαλονιάς» με κωδικό ΟΠΣ 5075122 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020»

                                                                          Ληξούρι, 26 Απριλίου 2021                  Αρ. πρωτ.:138 Στις 21 Απριλίου 2021 και με Αριθμό πρωτοκόλλου: οικ.1153 δημοσιεύτηκε και ανακοινώθηκε επίσημα η Ένταξη της Πράξης «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΥΠΕΡΙΩΝ στο Ληξούρι Κεφαλονιάς» με κωδικό ΟΠΣ 5075122 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020» στον άξονα προτεραιότητας: Κοινωνική...