Η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία «Υπερίων» ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2013 στο Ληξούρι Κεφαλονιάς από γονείς και κηδεμόνες Α.μεΑ. και άτομα με αναπηρία προκειμένου να εργαστεί για τη διασφάλιση των ισότιμων δικαιωμάτων τους στη ζωή και παράλληλα να συνδράμει το οικογενειακό τους περιβάλλον στο δύσκολο έργο τους.

Η Ένωση Α.μεΑ. “ΥΠΕΡΙΩΝ” λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2017 το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) Ατόμων με Αναπηρία “ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΥΠΑ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 73 από 16-05-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

που αφορά την εύρεση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» Σε συνέχεια της από συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής έκτακτου προσωπικού του Υποέργου 1 της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας...

Ευχαριστήρια επιστολή προς Μαντζαβινάτειο Νοσοκομείο Ληξουρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ» ευχαριστεί την Διοίκηση του Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου Ληξουρίου που πρόσφατα κατασκευάστηκαν τρία WC, εκ των οποίων το ένα είναι για Άτομα με Αναπηρία (δεν υπήρχε ποτέ), στο χώρο με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η...

Ευχαριστήρια επιστολή προς την Διεύθυνση Ξενοδοχείου Argile Resort & Spa ( ex- Cephalonia Palace Hotel)

Αγαπητέ κ. Ευαγγελάτο, Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ», οι ωφελούμενοι και το επιστημονικό – υποστηρικτικό προσωπικό σας ευχαριστούν από καρδιάς για την ευγενική σας προσφορά επίπλων (τριάντα τρεις καρέκλες και δύο ραφιέρες) που στόλισαν τις δομές μας, το ΚΔΗΦ και τη...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002228 «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΕΡΙΩΝ»

Έχοντας υπόψη: Τη με αριθμ. 2226/27.02.2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ»  (Κωδικός ΟΠΣ 5002228) στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τη με αριθμ. 15/12.05.2023 απόφαση του Δ.Σ.  Ένωση Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ»...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ευχαριστούμε θερμά την Πρόεδρο κ. Βασιλική Τσίκλη, τον προπονητή κ. Θωμά Μαρτκέτο και τους παίκτες της Ακαδημίας Κ12 του ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ – ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, για την επίσκεψη και τα δώρα τους στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Υπερίων. Πάνω από όλα, για τον χρόνο και τη διάθεση τους να...