Έγγραφα Ίδρυσης

Το καταστατικό της Ένωσης ιδρύθηκε με αριθμό διαταγής 12 στις 18/10/2013 από το Ειρηνοδικείο Αργοστολίου και αριθμό σωματείου 607 (13/11/2013) και αριθμό τροποποίησης σωματείου 607Α’/ 16- 11- 2015

 

Καταστατικό Ίδρυσης Υπερίων (πατήστε εδώ)

 

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το Καταστατικό διαδικασιών, η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως «ΥΠΕΡΙΩΝ», για την τριετία 2016-2019, έχει όπως παρακάτω:

Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου, Πρόεδρος

Μαρία Λαδά, Αντιπρόεδρος

Γερασιμούλα Σταθάτου, Γενική Γραμματέας

Παρασκευή Κοντογιαννάτου, Ταμίας

Ευανθία Λαδά, Μέλος

Άννα Συνοδινού – Καμήλου, Μέλος

Σταύρος Λυκούδης, Μέλος