Πίνακας Ωφελουμένων Κ.Δ.Η.Φ.

Πίνακας Ωφελουμένων στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Η.Φ.) της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία «ΥΠΕΡΙΩΝ»

 

Κατόπιν αξιολόγησης της επιτροπής / ελέγχουτων αιτήσεων και επιλογής των ωφελούμενων του ΚΔΗΦ της Ένωσης Α.μεΑ. “ΥΠΕΡΙΩΝ”, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ “ΥΠΕΡΙΩΝ” ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε ομόφωνα στην 11η / 24-03-2017 έκτακτη συνεδρίασή του τα αποτελέσματα και ανακοινώνει τον πίνακα των ωφελουμένων, της υπ΄αριθ. Πρωτ. 43/2-03-2017, πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός
1 Αντωνάτου Χρυσή Αριστοτέλης Τακτικός
2 Αντωνέλου Αδαμαντία Παναγής Τακτικός
3 Γιαννακοπούλου Αικατερίνη Ιωάννης Τακτικός
4 Δεφαράνας Ευάγγελος Νικόλαος Τακτικός
5 Ζαφειράτος Βασίλειος Μιχαήλ Τακτικός
6 Κάραλης Νικόλαος Βάϊος Τακτικός
7 Λαδά Ολυμπία Μεμάγγελος Τακτικός
8 Μαρκαντωνάτος Σπύρος Γεράσιμος Τακτικός
9 Μοσχόπουλος Ευάγγελος Άγγελος Τακτικός
10 Μοσχόπουλος Νικόλαος Άγγελος Τακτικός
11 Παπαδάτος Γεράσιμος Αθανάσιος Τακτικός
12 Παρίσης Μιχάλης Ηλίας Τακτικός
13 Περάτης Κωνσταντίνος Φώτιος-Βασίλειος Τακτικός
14 Σταθάτου Άννα Βασίλειος Τακτικός
15 Σταθάτος Κοσμάς Γεράσιμος Τακτικός
16 Φανού Παναγιώτα Απόστολος Τακτικός
17 Ζέρβα Ειρήνη-Δήμητρα Γεώργιος Επιλαχούσα
18 Καούκης Γιώργος Σπυρογεράσιμος Επιλαχών
19 Μηνιάτης Κοσμάς Χρήστος Επιλαχών

 

Η Υπεύθυνη του Έργου και Πρόεδρος της Ένωσης,

Σοφία Μαροπούλου-Ζαφειράτου

 

Πίνακας Ωφελουμένων ΚΔΗΦ 24-03-2017