Πίνακας Επιτυχόντων – Επιλαχόντων για το Προσωπικό ΚΔΗΦ

Ληξούρι, 10 Μαρτίου 2017

Πίνακας Επιτυχόντων – Επιλαχόντων για το Προσωπικό ΚΔΗΦ
Ένωσης Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία “ΥΠΕΡΙΩΝ”, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ “ΥΠΕΡΙΩΝ” ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ανακοινώνει τα αποτελέσματα των επιτυχόντων – επιλαχόντων της υπ΄αριθ. Πρωτ. 6/19 Φεβ 2017, πρόσκλησης ενδιαφέροντος, που φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα:

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: (1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
1) Στεφανοπούλου Γεωργία Επιτυχούσα
2) Μαγκαφάς Παναγιώτης Επιλαχών
3) Πατσάλνικου Ελένη Επιλαχούσα
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: (2) ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (Πλήρης Απασχόλησης)
1) Κούρτη Μαρία Ιωάννα Επιτυχούσα
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: (4) ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ
1) Χωραΐτη Θεοδώρα Επιτυχούσα
2) Σταματελάτου Αναστασία Επιλαχούσα
3) Γκούθας Ιωάννης Επιλαχών
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: (5) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1) Σπυράτου Σταματούλα Επιτυχούσα
2) Σταματελάτου Γερασιμούλα Επιλαχούσα
3) Γιόλμα Σταματίνα Επιλαχούσα
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: (6) ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
1) Ναλμπάντη Κωνσταντία Επιτυχούσα
2) Μεσσάρη Διονυσία Επιλαχούσα
3) Γκούνα Παλημέρη Αφροδίτη και Παληογιάννη Μαρία Επιλαχούσες

ΙΣΟΨΗΦΙΑ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: (7) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1) Δασκαλάκη Ευτυχία Επιτυχούσα
2) Αλιβιζάτου Ανδριάνα Επιλαχούσα
3) Μαρούλη Αρετή Επιλαχούσα
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: (8) ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
1) Παπαδόδημας Ιωάννης Επιτυχών
2) Μουλίνος Δημήτριος-Διονύσιος Επιλαχών
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: (9) ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
1) Boskovic Ognjen Επιτυχών
2) Ευαγγελάτος Λούκας-Ιωάννης Επιλαχών

 

Η Υπεύθυνη του Έργου και Πρόεδρος της Ένωσης,

Σοφία Μαροπούλου-Ζαφειράτου

 

Περισσότερα στα παρακάτω Συνημμένα Αρχεία: 

Πίνακας Επιτυχόντων – Επιλαχόντων Προσωπικού ΚΔΗΦ

Τεχνικό Δελτίο Πράξης

Απόφαση Αυτεπιστασίας 16-03-2017