Πρόσληψη Προσωπικού για ΚΔΗΦ – Πρόσκληση/Αίτηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Ένωση Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ» προτίθεται να προσλάβει, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του υποέργου 1 της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020», εννέα (9)  άτομα με τις παρακάτω ειδικότητες:

 1. (ΤΕ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Αφορά σε μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ) (εφόσον διατίθεται) ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας.

 

 1. (ΤΕ) ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Αφορά σε μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματοςΕργοθεραπείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (ΤΕ) (εφόσον διατίθεται) ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή.

 

 1. (ΤΕ) ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Αφορά σε μία (1) θέση μερικής απασχόλησης.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματοςΕργοθεραπείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (ΤΕ) (εφόσον διατίθεται) ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή.

 

 1. (ΠΕ) ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Αφορά σε μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου (εφόσον διατίθεται) ή Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου.

 

 1. (ΤΕ/ΔΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αφορά σε μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώσεις Πληροφορικής- χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Καλή Γνώση μιας Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Εμπειρία στη διαχείριση και λειτουργία ιστοσελίδων. Λόγω αυξημένων απαιτήσεων της Πράξης σε σχέση με τη διαχείριση του σχετικού δικτυακού τόπου, είναι επιθυμητή η αντίστοιχη εμπειρία.
 • Καλή Γνώση 2ης Ξένης Γλώσσας

 

 1. (ΔΕ/ΤΕ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ

Αφορά σε μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΚΑΤ.Ε.Ε.) ή Βοηθού Νοσηλευτή (ΤΕΛ, ΙΕΚ κ.α)
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (εφόσον διατίθεται)

 

 1. (ΥΕ/ΔΕ/ΙΕΚ) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αφορά σε μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης.

 

 1. (ΥΕ/ΔΕ) ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Αφορά σε μία (1) θέση πλήρουςαπασχόλησης.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ’ κατηγορίας
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
 • Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία – ικανότητα μικροεπισκευών κτιριακών εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικά-υδραυλικά-λοιπές μικροεπισκευές).

 

 1. (ΥΕ/ΔΕ/ΤΕ) ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Αφορά σε μία (1) θέση μερικής  απασχόλησης.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Άρρεν
 • Εργασία κατά το παρελθόν σε δομές τύπου ΚΔΗΦ ή εμπειρία σε δομές ΑμεΑ (Κέντρα Ημέρας, ΚΔΑΠ  κλπ)

 

Οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας έξι (6) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης-επέκτασης μέχρι την ολοκλήρωση της Πράξης.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή από τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 έως και την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 από τις 11:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ στο χώρο Κ.Δ.Η.Φ., Περιοχή Λογγός Ληξουρίου, Κεφαλληνίας, ΤΚ 28200.

 

Περισσότερα στα παρακάτω Συνημμένα Αρχεία:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Αίτηση Υ.Δ.doc

Αίτηση Υ.Δ.pdf

Τεχνικό Δελτίο Πράξης

Απόφαση Αυτεπιστασίας 16-03-2017