Δελτίο Τύπου – Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Τα νεοεκλεγέντα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Α.με Α. «ΥΠΕΡΙΩΝ», που εξελέγησαν κατά τις αρχαιρεσίες της 23ης Οκτωβρίου 2016, συνήλθαν στην πρώτη τακτική συνεδρίασή τους.

Μοναδικό θέμα συζήτησης η συγκρότηση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ενώσεως «ΥΠΕΡΙΩΝ», ήτοι η ανάθεση στα νεοεκλεγέντα μέλη των αρμοδιοτήτων Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το Καταστατικό διαδικασιών, η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως «ΥΠΕΡΙΩΝ», για την τριετία 2016-2019, έχει όπως παρακάτω:

Σοφία Μαροπούλου Ζαφειράτου, Πρόεδρος
Ηλίας Παρίσης, Αντιπρόεδρος & Γενικός Γραμματέας
Μαρία Λαδά, Ταμίας
Παρασκευή Κοντογιαννάτου, Μέλος
Ευανθία Λαδά, Μέλος
Άννα Συνοδινού Καμήλου, Μέλος
Σταύρος Λυκούδης, Μέλος

Για την Ένωση Προστασίας

της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Α.με Α. «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Η Πρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος & Γενικός Γραμματέας
Σοφία Μαροπούλου Ζαφειράτου
Ηλίας Παρίσης