ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΣΥΔ Α.μεΑ. “ΥΠΕΡΙΩΝ” ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30/06/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00μ.μ.