ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Α.μεΑ.

Σας ενημερώνουμε πως δημοσιεύτηκε η 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης ΙΟΝ 94 του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων με τίτλο «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ (ΣΥΔ) Π.Ι.Ν.(1η τροποποίηση)».

Η τροποποίηση αφορά σε παράταση της ημερομηνίας λήξης των προτάσεων έως τις  30/11/2020.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος,

Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου.