Μελέτη Σκοπιμότητας για Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Α.μεΑ. στο Ληξούρι

http://enosi-amea-yperion.gr/wp-content/uploads/2020/09/Μελέτη-Σκοπιμότητας-ΣΥΔ-1.pdf